Rita Bosaho Candidatura por Alicante

Rita Bosaho

Teño 50 anos e son licenciada en Historia pola Universidade de Alicante e máster en Identidades e Intefración na Europa Contemporánea, Na actualidade estou elaborando unha tese doutoral sobre o impacto da colonización europea en África.

Desenvolvín a miña labor profesional no campo dos dereitos humanos e na defensa dos dereitos das mulleres, con especial atención ás situacións de inxustiza en países de Latinoamérica e África.

Comparte o meu perfil