María Auxiliadora Honorato Candidatura por Sevilla

María Auxiliadora Honorato

Nacín en Cádiz, onde vivín ata que vin a Sevilla para estudar Dereito na Universidade de Sevilla. Aquí licencieime e máis tarde presenteime ás oposicións para o Corpo Superior de Administradores da Junta de Andalucía. En 2002 aprobeinas e incorporeime ao traballo como funcionaria. Porén, as dinámicas dentro das institucións non eran como as imaxinara desde fóra, polo que decidín comezar a implicarme en colectivos en defensa de dereitos e estudar Antropoloxía. Licencieime nesta carreira en 2012. Tamén tiven un papel moi activo en mobilizacións en defensa dos servizos públicos desde a Junta de Andalucía, xa que, sen garantir a xestión pública directa dos servizos públicos, os dereitos da cidadanía e o propio Estado democrático e de dereito se poñen en perigo. Ese espírito é o que me levou a implicarme neste proxecto.

Comparte o meu perfil