Juan Pedro Yllanes Suárez Candidatura por Islas Baleares

Juan Pedro Yllanes Suárez

Licencieime en Dereito pola Universidade de Sevilla, a miña terra natal. Son xuíz por oposición e desde febreiro de 1991 son maxistrado. Son especialista en técnicas de interrogatorio penal, desenvolvín un amplo labor como docente e fun relator en varias xornadas sobre a información de tribunais e medios de comunicación.

Centreime sobre todo en analizar a colisión entre os dereitos á información e á presunción de inocencia e a intimidade que amparan aos detidos, imputados ou acusados e nas súas «solucións insatisfactorias» no dereito, como as describín nun relatorio publicado nos Cadernos José María Lidón de 2010. O meu interese polo cinema de temática xudicial levoume a ofrecer seminarios sobre cinematografía e dereito, así como a dar conferencias sobre a figura do xuíz na gran pantalla. Tamén representei á xustiza española en sesións preparatorias sobre o papel da cooperación internacional na loita contra a corrupción.

Comparte o meu perfil