Declaració de Bilbao per la Democràcia Internacional

Volem un món on els drets humans, la igualtat i l’equitat, en tots els aspectes polítics, socials, econòmics, i de manera especial en qüestions de gènere, siguin el mínim comú des del qual construir les vida dels nostres pobles.

19 juny, 2016

Volem un món on els drets humans, la igualtat i l’equitat, en tots els aspectes polítics, socials, econòmics, i de manera especial en qüestions de gènere, siguin el mínim comú des del qual construir les vida dels nostres pobles. On l’economia estigui al servei de l’interès general i les necessitats de les persones, i no les persones al servei d’una economía financiaritzada, especulativa, descontrolada i opaca. On la sostenibilitat de la vida al planeta i el benestar dels qui ho habitem siguin compatibles. On les persones tinguin la llibertat de moure’s lliurement i, al mateix temps, el dret a quedar-se als seus països i viure amb dignitat.

 

Lamentablement, el nostre món s’allunya cada vegada més d’aquesta visió. Sota el paradigma dogmàtic de l’austeritat el sistema econòmic ha sacrificat, en nom dels beneficis d’uns pocs, aquesta aspiració a un desenvolupament humà, drets socials i equitat de gènere vinculat als drets socials.

La desigualtat no deixa d’augmentar en les nostres societats; el nostre model econòmic es fa cada vegada més injust i insostenible per a la vida de les nostres comunitats, altres pobles i el propi planeta; en un món amb cada vegada més guerres i conflictes, l’orientació de les polítiques de seguretat ha demostrat ser no només injusta sinó també profundament ineficient. Mentre retallen i buiden de sentit drets que són el resultat de les lluites de generacions i el millor llegat dels nostres majors, el poder de les finances, de les empreses multinacionals, dels fluxos internacionals de capital, dels seus forats negres i els seus paradisos fiscals, no ha deixat d’augmentar. Sense capacitat de control sobre aquests fluxos
de capital, sense capacitat de redistribució social i de garantir els drets, és la capacitat democràtica mateixa de les nostres societats qui es veu amenaçada i qüestionada.

 

Davant aquesta cruïlla històrica, creiem que és el moment d’apostar decididament per un projecte democràtic internacional que abordi i resolgui aquests desafiaments en l’escala en la qual es presenten. Per això nosaltres:
-Assumim els drets humans, els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’equitat de gènere com un full de ruta vinculant per transformar els models actuals de producció i consum, fent-los compatibles amb el desenvolupament sostenible en un marc de coherència de polítiques.
-Volem recuperar la idea d’una Europa democràtica, que sigui un espai de drets humans, llibertats, pau i cooperació enfront d’aquesta Europa austeritària que avui avança cap a l’abisme de la xenofòbia, l’exclusió social i la desigualtat. L’austeritat amenaça les nostres democràcies:
volem un model econòmic que anteposi els interessos de les majories socials als dels privilegiats, la banca i les multinacionals.

 

 

 

 

-És necessari frenar aquells processos que, com la negociació del TTIP o altres tractats comercials, pretenen desequilibrar cada vegada més el món, atorgant un poder sense control als grans lobbies econòmics i a les empreses multinacionals. La negociació secreta de tractats d’aquest
tipus qüestiona els principis bàsics del nostre model democràtic. Exigim transparència en les negociacions, i recolzem la creació d’un instrument vinculant en matèria de DDHH per a les empreses multinacionals a escala internacional.

 

-Hem de recolzar la creació, sota el mandat de Nacions Unides, d’una agència fiscal intergovernamental capaç de fer front col·lectiva i globalment a la indecència de l’evasió fiscal, dels paradisos fiscals i dels fluxos il·lícits de capital. Les empreses han de pagar impostos respectant la legalitat i allí on generen els seus beneficis.

-La reforma del sistema de Nacions Unides i la incorporació de més dones en llocs de lideratge és vital per impulsar un veritable multilateralisme democràtic com a marc per a la transformació de la gobernança econòmica mundial. Hem de dotar aquesta estructura econòmica d’una perspectiva de drets i equitat de gènere, incloent un marc jurídic vinculant per als processos de reestructuració de deutes sobirana.

-Els drets humans són per a totes les persones. Cal garantir els drets econòmics, culturals, socials; però també la no discriminació per gènere ni identitat, orientació sexual o per raça. El reconeixement i la garantia dels drets de les dones, i la lluita contra totes les formes estructurals de discriminació i violència contra elles, ha de ser una prioritat absoluta per a
totes les polítiques públiques i els acords internacionals, incloent els comercials. És necessari també impulsar l’adopció d’una Convenció Internacional de Drets LGTBI.

-Garantir els drets de les persones en moviment és una obligació legal. Això, aquí i ara, requereix respondre amb dignitat a la crisi de les persones refugiades i a la protecció internacional contra la persecució, un dels majors assoliments del dret internacional.

-La política exterior dels nostres Estats requereix una veritable política de seguretat humana, que redueixi el nombre de conflictes mitjançant la promoció activa de la cultura de la pau i l’ampliació dels àmbits i competències del Tractat de Comerç d’armes.

 

 

 

Bilbao, 19 de juny de 2016