Sergio Pascual Peña Candidatura per Sevilla

Sergio Pascual Peña

Naixié en 1977 e dende los tres anyos soi sevillano d’adopción. Actualment soi miembro d’o Consello de Coordinación e d’o Consello Ciudadano Estatal. Soi inchenyero de Telecomunicacions e Antropologo Social. Tiengo un diploma en Observación Electoral por la Universidat de Valencia e un diploma en Disenyo e Desenrollo de Sistemas d’Augua Potable per la Unesco. He aconsellau a lo gubierno de Rafael Correa e disenyado e dirichiu lo rete Andalucía Compromís Dichital d’alfabetización dichital, en colaboración con a Cruz Roya, e patrocinada per la Chunta d’Andalucía. Soi estau delegau sindical d’o Sindicato Andaluz de Treballadors (SAT) e actualment soi funcionario de profesión d’a Chunta d’Andalucía en excedencia.

Comparte lo mío perfil