Juanma del Olmo Candidatura per Valladolid

Juanma del Olmo

He treballau como consultor de Tecnolochías d’a Información e la Comunicación (TIC) e he participau en o desenrollo de proyectos d’economía social e cooperativismo. He trazau es míos afectos e las mías relacions profesionals en o campo d’o emprendimiento social, per lo que he feito d’a economía social una forma de vida. Per ista razón, he participau en movimientos socials en defensa d’os dreitos humans e he dirichiu la mía faceta profesional ent’o mundo d’o software libre, an per bell tiempo actué como delegau d’a Federación d’Empresas de Software Libre.

E alavez arribó Podemos, pasó Vistalegre e principió una nueva etapa.

Comparte lo mío perfil