Jorge Lago Blasco Candidatura per Salamanca

Jorge Lago Blasco

Sociologo, editor, profesor. Soi estau investigador en la UCM, investigador asociau en lo CNRS-LEST e investigador convidau en la Université Libre de Bruxelles. He publicau textos sobre sociolochía d’o treballo, la cultura e lo cambio social. Soi estau profesor de másters publicos e privaus, e editor d’asayo. Foi parte de Podemos dende que naixió, e soi estau parte d’a comisión de cultura, parte d’o equipo de campanya pa las europeas, coordinador d’a Escuela Itinerant e agora miembro d’o Consello Ciudadano Estatal en as arias de Cultura e Formación. Diricho lo Instituto 25M e la revista la Circular.

Comparte lo mío perfil